PATRON SZKOŁY

Roman Gostkowski ( 1837 – 1912) – profesor Politechniki Lwowskiej a następnie jej rektor, prezes Towarzystwa Politechnicznego w Lwowie, z wykształcenia inżynier kolejowy, pełniący wiele funkcji: w tym kierownika oddziału technicznego kolei państwowych w Wiedniu a także wieloletni radny miejski Lwowa, członek trybunału patentowego i szeregu innych instytucji. Człowiek wszechstronny, o niezwykle oryginalnym i samodzielnym umyśle, napisał kilka książek, ogłosił drukiem wiele artykułów i wygłosił kilkadziesiąt odczytów. Był człowiekiem renesansu i uczonym na miarę europejską.

Roman Gostkowski urodzony w Siedlcach koło Nowego Sącza, w rodzinie Bazylego i Joanny z Bronowieckich swą edukację rozpoczął w Wiedniu, uzyskując tytuł inżyniera w 1858 roku. W dwa lata później rozpoczął pracę w kolejnictwie w Austrii a następnie w Galicji jako inżynier powstającej kolei lwowsko- czerniowieckiej. W 1874 roku inżynier Gostkowski habilitował się na Politechnice Lwowskiej i po kilku latach otrzymał awans na stanowisko dyrektora oddziału technicznego Kolei Państwowych w Austrii. Służba państwowa nie przynosiła Gostkowskiemu satysfakcji, dlatego z ochotą objął specjalnie dla niego utworzoną katedrę zwyczajną na Politechnice Lwowskiej, poświęcając się pracy naukowej aż do przejścia na emeryturę w 1908 roku. Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Jego córka Zofia była żoną pierwszego premiera niepodległej Polski- Jędrzeja Moraczewskiego.

Naukowa spuścizna profesora Gostkowskiego jest znacząca. Jego wykłady z teorii ruchu kolejowego były pierwszymi z tego zakresu w Austrii. Dwutomowe dzieło „ Teoria ruchu kolejowego” z 1893 roku zapewniło mu pierwszorzędne miejsce wśród inżynierów kolejowych a broszurą „ Das Bremsen der Zuge auf Eisenbahnen z 1886, spowodował przewrót w dotychczasowych teoriach i poglądach na hamowanie pociągów.

Wśród dorobku naukowego wymienić należy następujące prace:

 • „Przesyłka siły za pomocą prądów elektrycznych”
 • „O zastąpieniu pary elektrycznością”
 • „Elektryczność w zastosowaniu do przewozu na kolejach żelaznych”
 • „Znaczenie ropy opałowej dla kolei galicyjskich”
 • „ O związku zachodzącym między siła przewozową lokomotywy a działaniem pary”
 • „Doświadczenia tyczące się oporu, na jaki natrafia ruch pociągu”
 • „ Oświetlenie pociągów kolejowych”
 • „Rys historyczny rozwoju dróg żelaznych”
 • „ O zastosowaniu gazu ziemnego do ogrzewania”
 • „Prawa ruchu pociągu po torach ułożonych na wzniesieniach i łukach”
 • „Prawa ruchu pociągów po torach prostych i poziomych na drogach żelaznych”
 • „Prawa ruchu pociągów po torach dróg żelaznych ułożonych na spadkach”
 • „O ruchu pociągów po torach dróg żelaznych ułożonych na wzniesieniach”
 • „O przewietrzaniu i ogrzewaniu parowozów na drogach żelaznych”
 • „Obliczanie siły parowozów i ciężaru pociągów”

 

Close Menu