Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego

42- 450 Łazy ul. Fabryczna 1a

tel.  032/ 67 – 29 – 321

e-mail:
rglazy@gmail.com

 


OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ I ŚWIADECTW

 

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2017r. zmieniły się zasady związane z wydawaniem duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa pobiera się opłatę 
w wysokości:

  1. duplikat legitymacji szkolnej – 9,00 zł,
  2. duplikat świadectwa – 26,00 zł.

Opłaty za wydanie duplikatów świadectwa lub legitymacji szkolnej należy wpłacać na rachunek bankowy:

Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego , ul. Fabryczna 1a, 42 – 450 Łazy,

numer rachunku bankowego 28 2030 0045 1110 0000 0193 7370 z dopiskiem: opłata za świadectwo/legitymację szkolną; imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Osoba zainteresowana wydaniem duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej składa pisemną prośbę do Dyrektora szkoły . Do podania należy dołączyć:

  1. dowód wpłaty,
  2. aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  3. zniszczoną legitymację (w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017r. nr 0, poz. 170).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami ).
Close Menu