Kandydaci zakwalifikowani do technikum odbierają  skierowanie na badania lekarskie w sekretariacie szkoły i dostarczają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do technikum- odbierasz skierowanie.

 

16 lipca 2019 – 18 lipca 2019

do godz. 14:00

Badania lekarskie są realizowane przez Kolejowy Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach. Badania są realizowane w terminie ( dniu) określonym bezpośrednio przez szkołę.

 

17 lipca 2019 – 24 lipca 2019

Ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do szkoły.

 

24 lipca do godz. 14:00.

Close Menu