1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

03.09.2018.

2.

Konferencja plenarna- plan nadzoru pedagogicznego.

14.09.2018r.

3.

                 Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2018.

4.

Uroczyste ślubowanie i przysięga uczniów klas 1.

Uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

09.11.2018r.

5.

Proponowane oceny dla uczniów klas maturalnych.

Koniec semestru I dla klas maturalnych.

Termin wystawienia ocen semestralnych.

20.11.2018r.

20.12.2018r.

18.12.2018r.

6.

Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów klas maturalnych.

20.12.2018r.

7.

Jasełka szkolne. Wigilie klasowe,

21.12.2018r.

8.

Przerwa świąteczna

22.12-2018r. – 01.01.2019

9.

Rozpoczyna się II semestr dla klas maturalnych.

od 02.01.2019r.

10.

Konferencja klasyfikacyjna podsumowująca I semestr dla klas pozostałych.

Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych –      22 stycznia 2019r.

24.01.2019r.

11.

Początek II semestru  dla pozostałych klas.

25.01.2019r.

12.

Ferie zimowe

11.02.2019 –  24.02.2019r.

13.

Termin wystawienia ocen proponowanych dla klas maturalnych.

15.03.2019r.

14. 

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019r.

15.

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych.

Oceny roczne należy wystawić do 15.04.2019r.

17.04.2019r.

16.  

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych.

26.04.2019r.

17.

Termin wystawienia ocen proponowanych dla pozostałych klas.

14.05.2019r.

18.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych.

11.06.2019r.

19.

Konferencja klasyfikacyjna.

14.06.2019r.

20. 

Egzamin maturalny

6 maja 2019r.

7 maja 2019r.

8 maja 2019r.

21.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

21.06.2019r.

20.

Dni wolne

01.11.2017 r.

01.05.2019r.

03.05.2019 r.

21.

Dodatkowe dni wolne ustalone przez szkołę.

02.11.2019r.

02.05.2019r.

06.05.2019 r.

07.05.2019r.

08.05.2019r.

22.

(Dzień wolny od zajęć edukacyjnych)

21.03.2019r.

Kulturalna wiosna

 ( kino, teatr)

Close Menu