Technik eksploatacji portów i terminali

– po szkole podstawowej i gimnazjum

Rozszerzenia: geografia, język obcy. Nauka trwa 5 lata. Kończy się zdaniem egzaminu zawodowego oraz egzaminem maturalnym.

  

Po ukończeniu szkoły zatrudnienie: w portach i terminalach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych, żeglugi śródlądowej, w centrach magazynowych i logistycznych zarówno w kraju jak i za granicą. Jest to EUROZAWÓD. Naukę możesz kontynuować na studiach wyższych m.in. transport, zarządzanie w transporcie lotniczym, teleinformatyka w transporcie lotniczym, budowa lotnisk, kierunki „mundurowe”, logistyka, spedycja.

 

  Dodatkowo zapewniamy:

– Dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych oraz maturalnych;

– Współpracę z Portem Lotniczym Katowice Airport;

– dla najlepszych stypendia Prezesa Rady Ministrów;

– współpracę ze Śląskim Centrum Logistyki w Katowicach;

– współpracę z Portem Morskim w Gdyni;

– stałą współpracę z Urzędem Transportu Kolejowego w Katowicach;

– możliwość uczestniczenia w kursach dających kwalifikacje zawodowe;

– atrakcyjne wycieczki przedmiotowe i zawodowe;

– praktyki w renomowanych firmach: Port Lotniczy Katowice- Airport, PKP PLK , PKP Cargo.

Dzięki swojej kameralności zapewniamy każdemu uczniowi poczucie bezpieczeństwa!

  

  Dodatkowo oferujemy:

– stałe zajęcia na basenie w Parku Wodnym Jura w Łazach;

– bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;

– przygotowanie do konkursów i olimpiad;

– zajęcia na ściance wspinaczkowej;

– obozy narciarskie;

– rajdy, biwaki, wycieczki klasowe;

– wolontariat – kurs tańca Hip – hop;

– pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz radiowęźle szkolnym;

– szkolenie z łucznictwa;

– pracę na rzecz PCK;

– stałą współpracę z uczelniami wyższymi.

 

Zapraszamy!

Close Menu