UWAGA! W związku z zainteresowaniem kandydatów nauką w Liceum Ogólnokształcącym w Łazach, lecz nie w klasie „mundurowej” informujemy, iż wzorem lat ubiegłych, tworzona jest w klasie LO grupa, której nie obowiązuje noszenie mundurów i która nie podlega regulaminowi klas mundurowych. Uczniowie ci realizują program liceum ogólnokształcącego wzbogacony o przedmioty uzupełniające, m. in. o podstawy psychologii.”

Profil mundurowy z elementami psychologii:

(GOPR, policja, straż pożarna, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, straż ochrony kolei)

 

Nauka trwa 4 lata (Po Gimnazjum 3). Proponowane rozszerzenia: matematyka, historia, język obcy.

Po ukończeniu szkoły i zdanej maturze możesz kontynuować naukę:

a) studia na kierunku prawo i administracja, AWF, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo cywilne, , bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd terytorialny, polityka regionalna.

b) praca w wojsku, policji, straży pożarnej , GOPR, straż graniczna, służba celna, ratownictwo medyczne, Straż Ochrony Kolei, Służba Ochrony Lotniska, Służba Leśna, służby specjalne – AW, ABW, BOR).

  

 

Liceum Ogólnokształcące, to:

Dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych;

Patronat Akademii Obrony Narodowej w Warszawie; 

  

 Stała współpraca z :

 • Ministerstwem Obrony Narodowej w Warszawie;
 • 6 Brygada Powietrzno- Desantową w Krakowie;
 • z 1 Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej w Bytomiu oraz Jednostka Wojskową Komandosów w Lublińcu;
 • Fundacją Szturman;
 • WKU Będzin;
 • IPA w Zawierciu;
 • Komendą Powiatową Policji;
 • Powiatową Strażą Pożarną;
 • GOPR;
 • WKU w Będzinie;
 • Szwadronem Jurajskim im. Jana III Sobieskiego;

 

Dodatkowo:

 • możliwość uzyskania uprawnień z pierwszej pomocy oraz ochrony imprez masowych;
 • udział w bytowianach, poligonach; – zajęcia terenowe -skoki spadochronowe w Krakowie;
 • przygotowanie do zawodów sportowych w których zajmujemy czołowe miejsca w Polsce i województwie;
 • stałe zajęcia na basenie w Parku Wodnym Jura w Łazach;
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych;
 • przygotowanie do konkursów i olimpiad
 • warsztaty z prawa karnego;
 • atrakcyjne wycieki przedmiotowe;
 • zajęcia na ściance wspinaczkowej;
 • obozy narciarskie;
 • rajdy, biwaki, wycieczki klasowe;
 • wolontariat;
 • kurs tańca Hip – hop;
 • pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz radiowęźle szkolnym;
 • szkolenie z łucznictwa;
 • pracę na rzecz PCK;
 • stałą współpracę z uczelniami wyższymi.

  

   Zapraszamy!

Close Menu