Przedmioty brane pod uwagę w rekrutacji 2019 / 2020: 

Technikum:

Nazwa oddziału

 

Zajęcia edukacyjne przeznaczone do przeliczenia punktów

Technik eksploatacji portów i terminali

 

język polski

matematyka

język obcy

+ trzy wybrane przedmioty z grupy:

(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, technika, wos, wf)

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

Technik transportu kolejowego

 

Liceum Ogólnokształcące:

 

 

język polski

matematyka

język obcy

+ trzy wybrane przedmioty z grupy:

(biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, muzyka, plastyka, technika, wos, wf).

Close Menu