Technika łączy ludzi”

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.06.2016 – 31.05.2017 realizuje projekt pn. „Technika łączy ludzi”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Dofinansowanie, które otrzymała nasza szkoła na realizację projektu wynosi 95 671,00 EUR.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 40 uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Uczestnicy dzięki udziałowi w działaniach projektowych zwiększą nie tylko swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne, ale również poszerzą swoją świadomość międzykulturową. Zagraniczne praktyki umożliwią im zapoznanie się z europejskimi standardami pracy oraz nowymi osiągnięciami technologicznymi. Dodatkowo realizacja projektu umożliwi naszej szkole zwiększenie jakości kształcenia oraz podniesienie kompetencji organizacyjnych, językowych i kulturowych wśród pracowników placówki.

W stażach zagranicznych weźmie udział 40 uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego, kształcących się w II lub III klasie Technikum w zawodach: technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik eksploatacji portów i terminali. Mobilność odbędzie się w Niemczech w terminie 05.03 – 01.04.2017. Organizacją pobytu zajmie się nasz partner – firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz. Przed wyjazdem na mobilność z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas zagranicznych staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach językowo- pedagogiczno- kulturowe, które pomogą im w przygotowaniu się do wyjazdu. Podczas zajęć z języka niemieckiego uczestnicy nauczą się przede wszystkim słownictwa branżowego związanego z zawodem, w którym będą odbywać staż. Zajęcia kulturowe umożliwią im poznanie obyczajów, tradycji i norm panujących w Niemczech. Uczniowie wezmą również udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym, które będą miały na celu podniesienie ich motywacji, zintegrowanie w grupie oraz przygotowanie psychiczne do kilkutygodniowego rozstania z bliskimi.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie w Niemczech wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie IX – X.2016 – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pani Izabela Kotuła – koordynator.

 

 

2015r. – Pogram Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

2016r. – Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

Close Menu