Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie

Projekt „Kolejarze otwarci na przyszłość w Europie” jest realizowany przez Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.08.2018 – 31.08.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 81 400,00 EUR. W ramach projektu 36 uczniów naszej szkoły z kierunków technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego wyjedzie na czterotygodniowe staże do czeskich przedsiębiorstw. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji zawodowych, społecznych i językowych oraz zwiększenie szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy podopiecznych naszej placówki.

Praktyki zorganizowane poza terytorium naszego kraju umożliwią uczestnikom zapoznanie się z nowoczesnymi osiągnięciami technologicznymi oraz europejskimi standardami zarządzania przedsiębiorstwem, co poszerzy ich horyzonty. Poza tym uczniowie zdobędą zagraniczne doświadczenie oraz wysokiej jakości kwalifikacje, co przyczyni się do wzmocnienia ich poczucia wartości, a co za tym idzie swobodniejszego poruszania się po rynku pracy. Dodatkowo realizacja projektu usprawni jakość kształcenia naszej placówki oraz zwiększy jej prestiż.
Powyższe cele będą realizowane przez organizacje staży dla 36 uczniów szkoły w czeskim przedsiębiorstwie o profilach zgodnych z ich kierunkami kształcenia. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2018 do 31.08.2019. Młodzież wyjedzie na dwie mobilności.
Przed wyjazdem uczniowie skorzystają z zajęć przygotowujących ich do wyjazdu. Wsparcie językowe pozwoli im bliżej poznać słownictwo branżowe oraz zwroty niezbędne w codziennym porozumiewaniu się w języku czeskim oraz języku angielskim. Celem wsparcia kulturowego będzie zapoznanie uczniów z kulturą Czech, obyczajami i zwyczajami panującymi w tym kraju. Natomiast wsparcie pedagogiczne będzie miało na celu przygotowanie uczniów do pobytu w obcym środowisku, podniesienie motywacji uczniów oraz ich odporności na stres. Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży zostaną potwierdzone przez dokumenty uznawane w Europie w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), dokument Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowić będą istotny punkt CV i zwrócą uwagę potencjalnych pracodawców.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, przejazdy lokalne w Czechach pokryte zostaną z budżetu projektu.

 

 

 

 

Close Menu