Dyrektor szkoły

mgr Marzena Orzoł

 

Dyrektor szkoły przyjmuje w sprawie skarg i wniosków

w poniedziałki  od godz. 10:00 do 11:30 

w czwartki w godz. od 11:30 do 13:00.

 

Wicedyrektor 

mgr Krzysztof Grabowski

Close Menu