Uroczyste wręczenie Europass

28 czerwca w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach odbyło się uroczyste wręczenie uczniom biorącym udział w programie Erasmus+ dokumentów Europass, będące jednocześnie podsumowaniem tegorocznych mobilności. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Gostka mieli możliwość wyjazdów do Włoch i Czech.
Włochy gościły młodzież w terminach: 01.10.2018r – 26.10.2018r oraz  20.01.2019r – 16.02.2019r. Uczniowie przebywali w miejscowości Reggio Emilia, zwiedzili m.in. Wenecję, a przede wszystkim odbyli staże zawodowe na stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik eksploatacji portów i terminali, pomagające w konkurencyjności na rynku pracy.
Czechy były gospodarzami stażów zawodowych kolejarzy w terminach: 5.11.2018 – 30.11.2018 oraz 18.03.2019r – 12.04.2019r. Młodzież mieszkała w przepięknej Ostrawie, zwiedziła m.in. Pragę i Brno, a przede wszystkim odbyła staże zawodowe na stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik transportu kolejowego w firmie Advanced World Transport (AWT) należącej do grupy PKP Cargo, co dało im możliwość poznania specyfiki pracy na różnych stanowiskach związanych z obsługą ruchu kolejowego oraz eksploatacją lokomotyw i wagonów towarowych.koordynatorami projektów były : Angelika Fabjańska, Magdalena Fidyk, Anna Kowalska
rptoz
Close Menu