Kazimierówka – rocznica powstania styczniowego

Kazimierówka – rocznica powstania styczniowego

22 marca 2019 roku  po raz kolejny spotkaliśmy się przy mogile w Kazimierówce,  wspominając 156 rocznicę potyczki powstańców styczniowych. 22 marca 1863 r. pod Kuźnicą Masłońską oddział powstańczy dowodzony przez pułkownika Teodora Cieszkowskiego zdołał zniszczyć trzy mosty kolejowe pomiędzy Zawierciem i Łazami, po czym zatrzymał się na odpoczynek w pobliżu Kuźnicy Masłońskiej. Około godziny 17.00 powstańców zaatakował  oddział carski. W trakcie walk poległo dziewięciu powstańców w tym ks. Benwenuto Mańkowski.Poległych pochowano w pobliżu miejsca walk a ciało ks. Mańkowskiego przewieziono do Przyrowa k. Częstochowy. Obecnie symboliczna mogiła w Kazimierówce przypomina tamte wydarzenia. Młodzież naszej szkoły co roku przygotowuje część artystyczną tych uroczystości. Tym razem, z recytacją i oprawą  muzyczną zaprezentowali się: Karolina Kozieł, Paulina Sikora i Szymon Jagielak z klasy IIIA  Paulina Wędraszek, Natalia Kłysińska z klasy III B oraz Wiktoria Szeremeta z klasy II B. W grupie rekonstrukcyjnej uczestniczyli: Paweł Gardyński, Szymon Puto i Łukasz Jabłoński z klasy III A a Poczet Sztandarowy reprezentowali Sandra Wolska, Konrad Latusek oraz Dawid Wójcik z klasy III B. Uroczystość uświetniły swoją obecnością władze samorządowe ze Starostą panem Gabrielem Dorsem, prezydentem Zawiercia panem Łukaszem Konarskim, burmistrzem Miasta i Gminy Łazy panem Maciejem Kaczyńskim. Nad całością czuwał niestrudzony propagator historii regionu pan Maciej Świderski. Pamiętajmy o tym miejscu jako ważnym dla historii naszego regionu. 

Close Menu